LỄ ĐÓN TRƯỜNG CHUẨN

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Tập thể GV nữ MC _MG_3814 _MG_3817 _MG_3824 _MG_3825 _MG_3844 _MG_3848 _MG_3850 _MG_3857 _MG_3860 _MG_3866 _MG_3868 _MG_3870 _MG_3892 _MG_3896 _MG_3903 _MG_3907 _MG_3909 _MG_3912 _MG_3914 _MG_3916 _MG_3923 00000.00_00_00_26.Still002 00000.00_00_57_01.Still003 00000.00_01_13_05.Still004 BẰNG CÔNG NHẬN Đón khách Hoa chúc mừng Hoa chúc mừng 2 HS phát biểu Lãnh đạo huyện Lãnh đạo trường với đại biểu MC Tập thể GV nữ