Giới thiệu nhà trường

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (trước đây có tên là trường Tiểu học Nam Dong C) được thành lập theo Quyết định số 573/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 2001 của UBND huyện Cư Jut và được đổi tên trường theo Quyết định số 1450/QĐ-UB ngày 13 tháng 8 năm 2007.

Qua 16 năm thành lập và hoạt động, nhà trường không ngừng phát triển về nhiều mặt, nhất là công tác dạy – học. Chất lượng GV dạy giỏi các cấp huyện, tỉnh và chất lượng giáo dục HS ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ HS lên lớp hàng năm đạt từ 95% đến 98 %.

Bên cạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt – Học tốt”, phong trào văn nghệ, TDTT trong đội ngũ CB-CNVC và HS luôn được nhà trường quan tâm duy trì đều đặn. Hàng năm, vào các dịp chào mừng các ngày lễ lớn, phong trào văn nghệ, TDTT của trường lại hoạt động sôi nổi, tạo được niềm tin và sự hứng khởi cho tập thể CB – CNVC và HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.